Competitie

Klik op het kopje ‘programma’ voor ons wedstrijdprogramma. 

DES neemt in de zaal met 8 teams deel aan de competitie. Ons eerste team speelt wedstrijdkorfbal. Op het veld komen zij uit in de derde klasse, in de zaal spelen zij vierde klasse. Ons tweede en derde team spelen breedtekorfbal. Omdat ons derde team alleen uitkomt in de zaal, spelen wij op het veld slechts met 7 teams.